YMPÄRISTÖ JA KEHITYS ry

cdlogo
Ympäristö ja kehitys ry perustettiin vuonna 1987 Ruovedellä, nykyään suurin osa sen aktiivisista jäsenistä vaikuttaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Tammisaaressa ja Kuopiossa.
Ympäristö ja kehitys ry pyrkii etsimään lähestymistapoja, jotka yhdistävät toisiinsa köyhyyden poistamisen ja ympäristönsuojelun. Ympäristönsuojelu tavalla, joka vie ihmisiltä elinkeinon, ei ole kestävällä pohjalla. Toisaalta myöskään ympäristöä rajusti tuhoavat taloudellisen toiminnan muodot eivät voi luoda kenellekään kestäviä työpaikkoja.

Paljon enemmän kuin Ympäristö ja kehitys ry:stä itsestään, nämä sivut kertovat yhdistyksen yhteistyökumppaneista Etelässä: Meksikossa, Brasiliassa, Intiassa, Pakistanissa, Nepalissa, Vietnamissa, Keniassa ja eteläisen Afrikan maissa.

Ympäristö ja kehitys ry on pieni järjestö, joka välittää pikkuruisia määriä tukea tärkeinä pitämilleen hankkeille kolmannessa maailmassa – Mutta sen yhteistyökumppanit etelässä ovat ihmisiä, jotka ovat kerta toisensa jälkeen tehneet ihmeitä ja muuttaneet mahdottoman mahdolliseksi.


Ympäristö ja kehitys ry:n hankkeista lyhyesti:

Meksiko
Ympäristö ja kehitys tukee Meksikon alukuperäiskansoja heidän kampailussaan maanomistussuhteista ja omien kulttuurien säilymisen puolesta. Oikeuskäsittelyt ovat olleet käynnissä vuodesta 1995 lupaavin tuloksin.

Intia
Ympäristö ja kehitys ry on 1980-luvun puolivälistä alkaen käynyt erittäin hedelmällistä vuoropuhelua intialaisten kansalaisyhteiskunnan vaikuttajien kanssa. Tästä on syntynyt monenlaista yhteistyötä, viimeksi hanke sivilisaatioiden välisistä rauhankeskusteluista vuosina 2003-2005. Hankkeen pääanti oli osallistuminen Intiassa tammikuussa 2004 pidetyn Maailman sosiaalifoorumin (WSF) järjestämiseen.

HIV:n ja aidsin torjunta Mumbaissa. Ympäristö ja kehitys ry on työskennellyt Social Activities Interation, SAI:n kanssa parantaakseen HIV/aids tietoisuutta Mumbaissa. SAI työskentelee yhdessä seksityöläisten kanssa ja tukee heidän järjestäytymistään. Vuonna 2006 seksityöläisille jaettiin 900 000 kondomia. Voit lukea projektista lisää. Ympäristö ja Kehitys ry:n sivuilta.

Eteläinen Afrikka
Afrikassa yhteistyökumppani on Veldi Products Research and Development. Työskentely ruokapuiden parissa on ollut käynnissä vuodesta 1995 lähtien.

Vietnam
Tan Minhin yksinhuoltajanaisten lisäksi Ympäristö ja kehitys ry työskentelee yhteistyössä Vietnamin naisliitonkanssa kylädemokratiahankkeissa yhteensä 11 kylässä pohjois-Vietnamissa. Ideana on edistää demokratiaa ruohonjuuritasolla, rohkaista kyläläisiä yhteistyöhön elinolojen parantamiseksi. Kylädemokratiahanke käynnistyi vuonna 2006.

Vaihtoehtoiset energialähteet
Intiassa ja Pakistanissa on käynnissä useita ruohonjuuritason hankkeita vaihtoehtoisiin energialähteisiin liittyen.

Ekoturismi
Ympäristö ja kehitys ry on mukana kahdessa ekoturismiprojektissa: Maitovalaiden tähystystornien ja –polkujen rakentaminen Valkoiselle merelle Solovkissa ja Brasilian sademetsien suojelu yhdessä Brasilian kuminkerääjien liiton kanssa.

Kestävät kulttuurit -tutkimus
Toukokuussa 2008 Ympäristö ja kehitys ry käynnisti yhdeksänkuukautisen tutkimushankkeen nimellä: CULTURES OF SUSTAINABILITY – SUSTAINABILITY OF CULTURES: Africa-Asia-Europe Dialogue on the Future of Low Ecological Footprint Communities. Projektin tavoitteena on löytää tapoja vaalia kestäviä kulttuureja ja kehittää kestämättömiä kulttuureja rohkaisemalla keskustelua Suomen, Intian, Kenian, Nepalin ja Tansanian välillä. Tutkimus on Suomen Ulkoministeriön tilaama ja rahoittama, sitä tehdään suomalaisen kehitysyhteistyön puitteissa.

Ympäristö ja kehitys ry:n toimintaan voit tutustua paremmin osoitteessa www.ymparistojakehitys.fi